Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

riaditeľka Materskej školy, Piesočná 2 v Bratislave a jej elokovaných pracovísk na Ul. Rádiová 52, Vietnamská 13 a Banšelova 4, 821 04 Bratislava týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 19.03.2024 (utorok) aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Z organizačných dôvodov bude preto v daný deň v zmysle § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelené riaditeľské voľno. Prevádzka materských škôl bude opäť pre deti otvorená dňa 20.03.2024 (streda). Deti budú zo stravy automaticky odhlásené.

Za pochopenie vopred ďakujem.


Bc. Sandra Jelšíková                                                                                                                                                riaditeľka školy