Kontakty

MŠ Piesočná

Piesočná 2

Bratislava

821 04

IČO: 31 78 70 11


mail: info@mspiesocna.sk 

Riaditeľka: Bc. Sandra Jelšíková

                   0911 954 829

                   02/43 42 07 02 - do MŠ

Zástupkyňa: Mgr. Barbora Tokošová

Vedúca školskej jedálne: Mária Doumenová

                                           0911 015 257

                                           02/43 42 04 65 - odhlasovanie zo stravy


Elokované pracovisko Vietnamská 13

Zástupkyňa: Mgr. Anna Sládková

                     0911 011 535

                     0911 018 778 - telefón priamo do tried

Vedúca školskej jedálne: Veronika Šarmínová

                                           02/ 43 42 37 15- odhlasovanie zo stravy


Elokované pracovisko Rádiová 52

Zástupkyňa: Mgr. Veronika Maníková

                                           0911 011 537

Vedúca školskej jedálne: Viera Ragasová

                                           02/43 33 77 62 - odhlasovanie zo stravy

mail: msradiova@azet.sk   


Elokované pracovisko Banšelova 4

Poverená zastupovaním: Mgr. Linda Breznická Ondrejičková

                                           0902 318 588

                                            0902 318 588 - odhlasovanie zo stravy

Vedúca školskej jedálne: Viera Ragasová