"Učíme sa pre život, nie pre školu."

Seneca

Dňa 19.03.2024 (utorok) sa uskutoční aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. (Viac info.)