"Učíme sa pre život, nie pre školu."

Seneca

Zoznam prijatých detí v školskom roku 2023/2024

Zaradenie de do tried pre všetkých rodičov, adaptácia pre deti, ktoré nastupujú do MŠ ako nové deti, prijaté 01.09.2023