OKTÓBER

1.Vítame ťa pani jeseň - farby, jesenné oblečenie, znaky jesene, stromy

2.Kalendár počasia -počasie, prírodné javy

3.Čo kedy robím? - časové vzťahy, denný režim

4.Plody jesene -ovocie, zelenina, zdravá výživa, potravinová pyramída

5.Šarkan letí - geometrické tvary, Digitálne lego, počty