ZRPŠ OZ

Milí rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že na členskej schôdzi dňa 5.9.2023 bol schválený príspevok na ZRPŠ v školskom roku 2023/2024 vo výške 40,- Euro /polrok/dieťa.

Úhradu prosíme realizovať prevodom na účet (nie vkladom) podľa nižšie uvedeného postupu.

Príspevok na ZRPŠ uhrádzajte na číslo účtu občianskeho združenia:

IBAN – SK57 0200 0000 0030 7601 0153

Variabilný symbol – číslo triedy dieťaťa

Do poznámky uveďte meno dieťaťa ak realizujete úhradu za viac detí, prosíme vykonať platbu za každé dieťa zvlášť – uľahčíte nám správne párovanie platieb.

Príspevok na I. polrok 2023/2024 prosíme uhradiť do konca októbra 2023

Príspevok na II. polrok 2023/2024 prosíme uhradiť do konca februára 2024

V prípade potreby (iný spôsob platby, úhrada na splátky, úľava v prípade nepriaznivej životnej situácie) kontaktujte nás prosím na oz.piesocna@gmail.com

Vážení rodičia, aj tento rok môžete poukázať 2% z dane Vašej škôlke