ZRPŠ OZ ET Banšelova

Občianske združenie – Združenie rodičov a priateľov materskej školy Rádiová 52 , 821 04 Bratislava

Predseda : Ing. Denisa Kontárová – ET Rádiová

Člen : Reismüllerová Michaela – ET Rádiová

Člen : Zuzana Čevelová – ET Banšelova

Zameranie : Podpora a rozvoj detí, podpora mimoškolských aktivít a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia materskej školy.

  • príspevok na polrok v školskom roku 2023/2024 je 50 EUR na dieťa
  • číslo účtu : SK02 8330 0000 0020 0133 8395
  • správa pre príjmateľa : meno a priezvisko dieťaťa