NOVEMBER

1.Moje telo  -časti tela, ľudské orgány

2.Lekár je náš kamarát -povolanie, choroba, zdravie, starostlivosť o zdravie

3.Čo robia lesné zvieratá - lesné zvieratá, zimný spánok, kde bývajú, čím sa živia

4.Alfa – betka - oboznámenie sa s písmenami, hovorený a počutý text, slovná zásoba

5.Bezpečne na ceste - dopravné značky, dopravné prostriedky, bezpečnosť na ceste