MÁJ

1.Máj mesiac lásky -rodina, pocity, emócie, členovia rodiny

2.Ľúbim svoju mamičku -deň matiek, darčeky

3.Pozrime sa na hviezdy - slnečná sústava, vesmír

4.Deti všetkých pletí - multikultúra, tradície, geografia

5.Šikovné ručičky - konštrukcia, PC, stavby z PVC a dreva, navliekanie, geometria, počty, matematické predstavy