Krúžková činnosť

Spevácky

Lektor: Mgr. Martin Masaryk 

Termín: pondelky, piatky

Triedy: 3., 4., 5., 6.

Čas: 35 minút

Latino Dance

Lektor: Nikola Tóthová

Termín: stredy

Triedy: 3., 4., 5., 6.

Čas: 35 minút

.

Anglický jazyk

Lektor: Mgr. Andrea Jergencová

Triedy: 2., 3., 4., 5., 6.

Termín: utorky, štvrtky

Čas: 30 minút

Vzdelávanie predškolákov

Lektor: Mgr. Marcela Aliová

Triedy: 4., 5., 6.

Termín: pondelky

Čas: 45 minút