Krúžková činnosť

Spevácky

Lektor: Mgr. Martin Masaryk

Triedy: 3., 4., 5., 6.

Termín: pondelky a piatky

Čas: 35 minút

Anglický jazyk

Lektor: Mgr. Andrea Jergencová

Triedy: 3.,4.,5. a 6.

Termín: utorky, štvrtky 

Čas: 30 minút