Krúžková činnosť ET Vietnamská

Anglický jazyk

Lektor: PaedDr. Soňa Kristlová

Triedy: Prihlásené deti 

Termín: Pondelok

Čas: 30 minút

Spevácky krúžok

Lektor: Mgr. Martin Masaryk

Triedy: Prihlásené deti

Termín: Utorok

Čas: 35 minút

Tanečný krúžok

Lektor:  Art. Mgr. Jana Masaryková

Triedy: Prihlásené deti

Termín: Utorok

Čas: 35 minút