Krúžková činnosť ET Rádiová

Anglický jazyk

Lektor : Mgr. Andrea Jergencová

  • pondelky a stredy (2-krát týždenne 30 minút)
  • 2.trieda : 13.45 – 14.15
  • 1.trieda : 14.15 – 14.45

Spevácky Krúžok

Lektor : MgrMartin Masaryk

       > piatky (1-krát do týždňa 35 minút)

          čas: 13.45 – 14.20