JÚN

1.Zlom jazýček -opakovanie (knižné konvencie, matematika)

2.Svet patrí nám -MDD, priateľstvo, výlet

3.Cestujeme do sveta - kontinenty, štáty, geografia

4.Lúčime sa so škôlkou - prázdniny, darček pre kamaráta

5.Hurá, prázdniny - leto, more, slnko, sezónne športy