FEBRUÁR

1.Karnevalové masky -karneval, farby, počty

2.Fašiangy,Turíce.... -tradície, zvyky

3.Postavím si snehuliaka - počty, sneh

4.Na prsty si pozor daj - naklonená rovina, stroje, PC, koleso, geometrické tvary, sila, pohyb, magnetizmus

5.Každá práca je užitočná - profesie