AKTIVITY september 2023

Bábkové divadlo: Safari                                  19.09.2023                     9:00, 10:00

Plavecký výcvik                                               25.-29.09.2023 - len pre prihlásené deti z 3.,4.,5. a 6. triedy