Aktivity január 2024


Novoročná besiedka                                           10.01.2024                     16:00 (II.trieda)

Depistáž (pre predškolákov)                              15.01.2024                      9:00


Anglický jazyk – pondelky a stredy  

I.trieda 14:15 – 14:45

II.trieda 13:45 – 14:15

Spevácky krúžok – piatky

13:45 – 14:20