Aktivity ET Banšelova

Aktivity Február 2024


Karneval so Šašom Marošom                     08.02.2024                 8:30

( deťom zabezpečte karnevalovú masku. Ráno po príchode do MŠ ju dieťaťu v šatni oblečte. Program je súťažno-tanečný, tak Vás žiadame, aby maska bola pre dieťa príjemná a mohlo v nej súťažiť, tancovať a hlavne si aj sadnúť 😊. Ďakujeme )

Dňa 05.03.2024 bude v MŠ prebiehať súťaž: Povedz mi básničku. Deti sa spolu s rodičom naučia doma kratučkú básničku, ktorú odrecitujú na "triednom kole" pred svojimi spolužiakmi a následne aj pred druhou triedou. Deti za účasť dostanú maličkú odmenu a bude potleskom vyhodnotený víťaz celej MŠ


Aktivity Marec 2024

Poviem Ti básničku                                     05.03.2024               dopoludnie

Bábkové divadlo: Mrázik                            14.03.2024                9:30

Nájdi svojho veľkonočného zajačika         26.03.2024               dopoludnia

Exkurzia do knižnice                                   21.03.2024                10:00