Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

.

Naše číslo: SK CS 7002/2023/1/ERI

V Bratislave dňa 16. 03. 2023

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia § 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v mesiaci júl a august 2023 nasledovne:

3. až 31. júla 2023

 • ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava

 • MŠ, Medzilaborecká 4, Bratislava
 • MŠ, Miletičova 37, Bratislava
 • EP, Gemerská 4, Bratislava
 • MŠ, Piesočná 2, Bratislava
 • EP, Rádiová 52, Bratislava
 • EP, Banšelová 4, Bratislava
 • EP, Nevädzová 12, Bratislava
 • EP, Šalviová 5, Bratislava
 • MŠ, Prešovská 28, Bratislava
 • EP, Palkovičova II/A, Bratislava
 • MŠ, Stálicová 2, Bratislava
 • MŠ, Šťastná 26, Bratislava

1. až 25. augusta 2023

 • MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava

 • MŠ, Exnárova 6, Bratislava
 • EP, Haburská 4, Bratislava
 • MŠ, Pivonková 9, Bratislava
 • EP, Astrová 5, Bratislava
 • EP, Haburská 6, Bratislava
 • MŠ, Velehradská 24, Bratislava
 • EP, Budovatel'ská 10, Bratislava
 • EP, Tekovská 7-9, Bratislava
 • MŠ, Západná 2, Bratislava

3. júla až 31. augusta 2023

 • EP, Vietnamská 13, Bratislava
 • EP, Tomášikova 25, Bratislava
 • EP, Hraničná 22, Bratislava

28. až 31, augusta 2023   

 • všetky prevádzky materských škôl vrátane ich elokovaných pracovísk


Počas prerušenia prevádzok materských škôl budú deti umiestnené v náhradných materských školách, resp. elokovaných pracoviskách materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.


Ing. Martin Chren starosta


IČO: 00603155          DIČ: 2020699516        Tel. č.: +421 2 48 284 111         Email: ruzinov@ruzinov.sk      Web: www.ruzinov.sk