Vážení rodičia,

aj tento rok môžete poukázať 2% z dane Vašej škôlke.

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane. V prípade, ak ste počas roka 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v Materskej škole Piesočná 2, Vaše potvrdenie Vám odovzdá Vaša triedna učiteľka.

POSTUP:

- pre zamestnancov.

Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.V prílohe tohto mailu Vám zasielame editovateľné Vyhlásenie, ktoré nájdete aj v tlačenej forme vo Vašej škôlke. Do Vyhlásenia doplňte chýbajúce údaje a vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

- pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Na poukázanie 2% z dane Vašej škôlke budete potrebovať doplniť do daňového priznania nasledovné údaje:

IČO: 42265002

Názov: Občianske združenie rodičov a priateľov Materskej školy Piesočná 2 Bratislava

Ďakujeme.


S pozdravom

Občianske združenie rodičov a priateľov Materskej školy Piesočná 2 Bratislava